Odrobaczanie.pl
wstecz

Zoonozy to poważny problem! Nie bądź obojętny. Pomagamy dowiedzieć się jak się przed nimi uchronić? Rozwiązanie jest proste! Wystarczy tak niewiele:
- zachować higieniczny tryb życia
- wykonywać okresowe badania zwierząt
- stosować leczniczo lub profilaktycznie preparaty przeciwpasożytnicze
- dbać o czystość otaczającego nas środowiska.

 

 

Zagrożenia

 

 

 Zagrożenia > TOKSOPLAZMA - TOXOPLASMA GONDII

Trofozoity Toxoplasma GondiiTOKSOPLAZMA - TOXOPLASMA GONDII

Zarażenia Toxoplasma gondii są powszechne zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Ten wewnątrzkomórkowy pasożyt, wielkości 7mcgm, pełen cykl rozwojowy przechodzi jedynie u kotowatych (Felidae). Cykl ten kończy się wydalaniem do środowiska zewnętrznego oocyst wielkości 10 – 13 mcgm, a ich liczba może dochodzić do miliona w 1g kału zarażonego zwierzęcia. Okres siewstwa oocyst waha się od 1 do 21 dni. Po 2-4 dniach, w optymalnych warunkach środowiskowych, oocysty sporulują i stają się zdolne do inwazji. U pozostałych gatunków zwierząt i człowieka toksoplazma lokalizuje się w różnych narządach wewnętrznych w postaci cyst osiągających średnicę 200mcgm (nigdy nie dochodzi u nich do rozwoju płciowego pasożyta w jelicie, a więc do wykształcenia się i siewstwa oocyst). Koty i psy mogą zarażać się toksoplazmą wielokrotnie w ciągu swojego życia zjadając oocysty (z gleby), cysty (z surowego mięsa), poprzez łożysko (w trakcie ciąży), bądź drogą laktogenną.

Na świecie (w tym także w Polsce) odsetek kotów wykazujących obecność przeciwciał przeciw T.gondii wynosi 9-95,2 %, a u psów nie przekracza 89 %. W Polsce serologicznie Toksoplazmę stwierdzano u 26,7 % kotów w wieku do 3 miesiąca życia i u 42,1% w wieku 4-12 miesięcy. Odsetek ten był zdecydowanie wyższy u kotów starszych i wahał się od 81,2%(zwierzęta w wieku od 1 do 5 lat) do 95,2 5( koty 6-20 letnie). Nie obserwowano wyraźnych różnic pomiędzy stopniem zarażenia kotów przebywających wyłącznie lub okresowo w domu, a także polującymi w środowisku zewnętrznym. Badania przeprowadzone w Niemczech wykazały, że koty trzymane w mieszkaniach i żywione karmą z puszek są zwykle wolne od toksoplazmozy. Ponieważ w Polsce zwierzęta, które, otrzymują pokarm z puszek są dożywiane zwykle surowym mięsem, stopień zarażenia toksoplazmą jest taki sam jak u kotów żywionych tradycyjnie. Mimo wysokiego odsetka zarażonych kotów siewstwo oocyst T.gondii w ich kale jest zjawiskiem rzadkim, obserwowanym jedynie u 0,8 – 1% populacji tych zwierząt. Około 90% kotów wytwarza trwałą odporność po pierwszym zarażeniu toksoplazmą, co skutkuje brakiem siewstwa oocyst przy kolejnym kontakcie z pasożytem.

OBJAWY ZARAŻENIA U LUDZI

Nabyta Toksoplazmoza zwykle przebiega u ludzi bezobjawowo. Jednak u około 10% szczególnie młodych osób, może ujawnić się w postaci limfadenopatii. Najczęściej powiększeniu ulegają węzły chłonne szyjne i karkowe. Rzadko może wystąpić gorączka, uczucie osłabienia, bóle głowy i mięśni oraz stan zapalny gardła. U ludzi z wrodzonymi bądź nabytymi (AIDS) niedoborami immunologicznymi obserwuje się ciężki przebieg toksoplazmozy wśród objawów ze strony centralnego układu nerwowego (neurotoksoplazmoza). U 30-69% kobiet, które po raz pierwszy zaraziły się T.gondii w czasie ciąży dochodzi do śródmacicznej inwazji płodu ( toksoplazmoza wrodzona). Prawdopodobieństwo przeniknięcia pasożyta z krwi matki do płodu zmienia się w poszczególnych trymestrach ciąży. W pierwszym trymestrze jest najmniejsze, a inwazja zwykle kończy się poronieniem. W drugim trymestrze zaraża się około 30% płodów, a 25% z nich rodzi się z objawami wodogłowia, zwapnienia mózgu i padaczki. W trzecim trymestrze może dochodzić do zarażenia aż 65% płodów, u których po urodzeniu bardzo rzadko stwierdza się objawy inwazji toksoplazmy. Dopiero po 3-12 miesiącach życia u dziecka mogą wystąpić objawy ze strony centralnego układu nerwowego, a po kilku lub nawet kilkunastu latach zmiany w gałce ocznej (toksoplazmoza oczna).

Jak zaraża się człowiek?

Człowiek zaraża się oocystami toksoplazmy z pożywieniem, wodą lub przez zanieczyszczone glebą ręce, a cystami – przez spożywanie surowego mięsa. Cysty T.Gondii najczęściej stwierdzano w wieprzowinie (10-24%), rzadziej w baraninie (ok. 10 %) i wołowinie (1,7-5%). Mięso drobiowe nie stanowi źródła zarażenia dla człowieka i zwierząt. Gotowanie mięsa w temperaturze minimum 58 stopni C zabija cysty pasożyta w ciągu 10 minut, natomiast głębokie mrożenie w zakresie temperatur od – 12 stopni C do – 20 stopni C zabije je po 3 dniach. Pasożyt może także przenikać w trakcie ciąży poprzez łożysko do płodu oraz w rzadkich przypadkach przy przetaczaniu krwi i transplantacji narządów. Pies nie stanowi dla człowieka żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o możliwość zarażenia się toksoplazmą, kot natomiast tylko wtedy, gdy sieje oocysty. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy kot zaraził się zjadając surowe mięso zawierające cysty pasożyta, wydalanie oocyst następuje już między 3-10 dniem inwazji i zwykle nie towarzyszą mu żadne objawy kliniczne. Stwierdzenie u kota obecności oocyst w kale (badanie koproskopowe) nie jest wskazaniem do uśpienia zwierzęcia, lecz do jego leczenia. Terapia nie jest kłopotliwa. Trzeba jednak pamiętać o regularnym czyszczeniu kuwety, do której załatwia się kot i przynajmniej, co dwa dni wyparzać ją wrzącą wodą. Przeprowadzone na terenie Wielkopolski badanie serologiczne ciężarnych kobiet w kierunku toksoplazmozy, połączone ze szczegółowym wywiadem środowiskowym wykazały, że zdecydowana większość kobiet z dodatnimi wynikami ( 81,0%) nie posiada kota w domu.
 

Odrobaczanie.pl ] wstecz ]

Kleszcze | Pchły | Komary | Robaki | Odrobaczanie psów | Advantage | Obroża Kiltix |
 

Copyright © wszelkie prawa zastrzeżone 2002 - 2013 Bayer Sp.zo.o. i  Pupileo.pl i odrobaczanie.pl